• Nå og i generasjoner

    Et økonomisk sunt selskap som går med overskudd, har aldri vært et mål i seg selv, men snarere et middel for å kunne fremme andre gode verdier: etisk forsvarlige, velsmakende og sunne produkter, gode arbeidsplasser i små kommuner i Norrland, langsiktighet, handlekraft og uavhengighet. Polarbröd har bakt brød i 135 år. Hva skal til for å fortsette i 135 år til?

    Polarbröd jobber for å nå målet om bærekraftig tilgjengelighet. Det betyr rett brød på rett plass til rett tid. Med fossilfri transport og emballasje. Polarbröd fremmer sunn forretningsvirksomhet gjennom økonomisk trygghet og innovasjon, nå og i fremtiden. Polarbröd er selvforsynt med fornybar energi og ønsker å bidra positivt i omstillingen til bærekraftig utvikling.

    Les mer om Polarbröds historie og handlingsplan i menyen.