• Transport

    Polarbröd har gjennomgått sine logistikkløsninger for fjerntransport og nærdistribusjon. Fjerntransporten går via jernbane eller landevei. Ut fra et bærekraftig synspunkt er jernbanen det beste alternativet. Reisen mot Norge starter derfor med tog fra bakeriene og frem til Gøteborg. Deretter transporteres brødene med biler frem til lageret i Moss.