• Råvarer

    Polarbröd har som målsetting å nå bli en fullstendig bærekraftig bedrift innen 2022. Polarbröd vet at jordbruket påvirker miljøet og foretar derfor en gjennomgang av egne råvarer. I 2013 ble det definert fire kriterier for bærekraftig jordbruk: Det skal være økosystemvennlig, være kretsløpsbasert, være fossilfritt og mette menneskeheten. Polarbröd har ikke tatt stilling i spørsmålet om økologisk eller konvensjonell produksjon, og om hvorvidt konvensjonell eller økologisk produksjon fullt ut oppfyller de fire kriteriene. Likevel ser det ut til at økologisk jordbruk medfører fordeler med hensyn til nitrogenutslipp og økosystemvennlighet som er såpass interessante at det er verdt å jobbe videre med dette området.