• Forpakninger/emballasje

    Emballasje står for en veldig liten del av vår miljøpåvirkning. Forpakningen ”I’m green” er 85% fornybar (sukkerørbasert) og 100% gjennvinnbar. I løpet av 2018 vil alle våre forpakninger være basert på fornybare råvarer. Nordiske råvarer kan kanskje benyttes på tilsvarende måte i fremtiden. Vi har derfor valgt å engasjere oss i prosjektet Närodlad Plast, hvor man skal se nærmere på mulighetene for å kunne produsere poser som er basert på cellulose fra svenske skoger. Dette er bare en liten del av reisen. På lengre sikt bør vi også se etter råvarer som er nedbrytbare slik at vi ikke risikerer at de blir liggende igjen i naturen.

    Mål 2022: Ha forpakninger som beskytter produktene, er kretsløpstilpasset eller fossilfrie.