• Forpakninger/emballasje

    Emballasje står for en veldig liten del av vår miljøpåvirkning. Forpakningen ”I’m green” er 85% fornybar (sukkerørbasert) og 100% gjennvinnbar. I 2015 byttet vi til forpakninger som er basert på fornybare råvarer på fire av våre produkter. Nordiske råvarer kan kanskje benyttes på tilsvarende måte i fremtiden. Vi har derfor valgt å engasjere oss i prosjektet Närodlad Plast, hvor man skal se nærmere på mulighetene for å kunne produsere poser som er basert på cellulose fra svenske skoger. Dette er bare en liten del av reisen. På lengre sikt bør vi også se etter råvarer som er nedbrytbare slik at vi ikke risikerer at de blir liggende igjen i naturen.

    Mål 2016: Fortsette jobben med å få våre produkter i forpakninger som er basert på fornybare råvarer.

    Mål 2022: Ha forpakninger som beskytter produktene, er kretsløpstilpasset eller fossilfrie.