• Økonomisk ansvar

    Polarbröd jobber for å oppnå bærekraftig vekst på lang sikt. Et økonomisk sunt selskap som går med overskudd, har aldri vært et mål i seg selv, men snarere et middel for å kunne fremme andre gode verdier: velsmakende og sunne produkter, gode arbeidsplasser i små kommuner, langsiktighet, handlekraft og uavhengighet. Polarbröd ønsker å være en positiv kraft med lokal forankring, drive virksomheten godt og gjøre kloke investeringer i fremtiden.

    Polarbröds ambisjon er at vi skal beregne de faktiske kostnadene for miljø og klima som virksomheten forårsaker. Bunnlinjen skal vise det økonomiske resultatet minus kostnader i form av miljøbelastning, for eksempel karbondioksid, nitrogen og fosfor.