• Prosjekt bærekraft

    Måten samfunnet forsørger seg på i dag, gir kortsiktige fordeler, men er lite holdbar på lang sikt. Kunnskap om hvor sårbar den økologiske bærekraften er, gjør at Polarbröd ønsker å tilpasse virksomheten slik at vi kan skape muligheter til å spise godt og sunt i flere generasjoner fremover. Bærekraftig utvikling er så viktig at vi i Polarbröd foretar en gjennomgang av hele virksomheten for å finne ut hva vi kan gjøre, og hvordan vi kan gjøre det. Men vi vil også fortsette å samarbeide med andre aktører for å bidra til den viktige og nødvendige utviklingen av samfunnet som helhet. Ved å velge emner fra menyen kan du lese mer om hvordan Polarbröd arbeider med bærekraftig utvikling i praksis.